100%200%
Жамбыл ауданы әкімі аппаратының
ақпараттық порталы

  Жамбыл ауданы Бесағаш ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған азаматтық бюджеті

  Бесағаш ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджет кірістерінің құрамы

  Атауы 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
  Жалпы кірістер 137 234 154 067 134 127 135 127
  Салықтық түсімдер 8 921 8 348 10 478 11 478
  Салықтық емес түсімдер 496 250 50 50
  Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 0 0 0
  Трансферттер түсімі, оның ішінде: 127 817 145 469 123 599 123 599
  Субвенция 41 777 119 735 123 478 123 478
  Ағымдағы және нысаналы трансферттер 86 040 25 734 121 121
  Шығыстар 137 234 154 067 134 127 135 127
  Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 55 641 48 083 46 257 47 257
  Білім беру 60 047 88 553 81 361 81 361
  Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 550 8 299 1 814 1 814
  Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 760 0 0 0
  Көлік және коммуникация 14 214 4 537 100 100
  Басқалар 5 022 4 595 4 595 4 595

  Бесағаш ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджет шығыстарының құрылымы (137 234 мың теңге)

  Атауы Мың теңге %
  Шығыстар 137 234 100
  Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 55 641 40,5
  Білім беру 60 047 43,8
  Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 550 1,1
  Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 760 0,6
  Көлік және коммуникация 14 214 10,4
  Басқалар 5 022 3,6

  Бесағаш ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджет шығыстарының құрылымы (154 067 мың теңге)

  Атауы Мың теңге %
  Шығыстар 154 067 100
  Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 48 083 31,2
  Білім беру 88 553 57,5
  Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 8 299 5,4
  Көлік және коммуникация 4 537 2,9
  Басқалар 4 595 2,9

   Бесағаш ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджет шығыстарының құрылымы (134 127 мың теңге)

  Атауы Мың теңге %
  Шығыстар 134 127 100
  Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 46 257 34,4
  Білім беру 81 361 60,7
  Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 814 1,4
  Көлік және коммуникация 100 0,1
  Басқалар 4 595 3,4

  Бесағаш ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджет шығыстарының құрылымы (135 127 мың теңге)

  Атауы Мың теңге %
  Шығыстар 135 127 100
  Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 47 257 34,9
  Білім беру 81 361 60,2
  Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 814 1,4
  Көлік және коммуникация 100 0,1
  Басқалар 4 595 3,4

   

   

  © 2015 Информационный портал аппарата акима Жамбылского района