100%200%
Жамбыл ауданы әкімі аппаратының
ақпараттық порталы

  Жамбыл ауданы Айшабибі ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған азаматтық бюджеті

  Айшабибі ауылдық округінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджет кірістерінің құрамы

  Атауы 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
  Жалпы кірістер 126 216 138 958 120 587 121 128
  Салықтық түсімдер 13 368 6 952 10 007 10 548
  Салықтық емес түсімдер 8 097 0 0 0
  Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 0 0 0
  Трансферттер түсімі, оның ішінде: 104 751 132 006 110 580 110 580
  Субвенция 27 912 85 926 97 332 97 332
  Ағымдағы және нысаналы трансферттер 76 839 46 080 13 248 13 248
  Шығыстар 126 216 138 958 120 587 121 128
  Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 50 610 44 857 48 128 48 669
  Білім беру 37 129 54 185 49 190 49 190
  Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 788 7 754 4 105 4 105
  Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 3 143 0 0 0
  Көлік және коммуникация 27 500 26 212 13 214 13 214
  Басқалар 6 046 5 950 5 950 5 950

  Айшабибі ауылдық округінің 2018 жылға арналған бюджет шығыстарының құрылымы (126 216 мың теңге)

  Атауы Мың теңге %
  Шығыстар 126 216 100
  Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 50 610 40,1
  Білім беру 37 129 29,4
  Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 788 1,4
  Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 3 143 2,5
  Көлік және коммуникация 27 500 21,8
  Басқалар 6 046 4,8

  Айшабибі ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджет шығыстарының құрылымы (138 958 мың теңге)

  Атауы Мың теңге %
  Шығыстар 138 958 100
  Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 44 857 32,3
  Білім беру 54 185 38,9
  Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7 754 5,6
  Көлік және коммуникация 26 212 18,9
  Басқалар 5 950 4,3

  Айшабибі ауылдық округінің 2020 жылға арналған бюджет шығыстарының құрылымы (120 587 мың теңге)

  Атауы Мың теңге %
  Шығыстар 120 587 100
  Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 48 128 39,9
  Білім беру 49 190 40,8
  Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 105 3,4
  Көлік және коммуникация 13 214 10,9
  Басқалар 5 950 4,9

   Айшабибі ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджет шығыстарының құрылымы (121 128 мың теңге)

  Атауы Мың теңге %
  Шығыстар 121 128 100
  Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 48 669 40,2
  Білім беру 49 190 40,6
  Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 105 3,4
  Көлік және коммуникация 13 214 10,9
  Басқалар 5 950 4,9

   

   

  © 2015 Информационный портал аппарата акима Жамбылского района